Návod na použitie

Pred použitím rotačnej rašple je nutné prečítať dole uvedený návod na použitie!

Taktiež prečítajte návody pre bezpečnú prácu elektrické uhlové brúsky. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov pre ovládanie elektrického náradia a návodov na použitie rotačnej rašple, môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie!

Klikněte zde pro stažení návodu v pdf formátu.

 1. Dbajte na technické špecifikácie prevádzkového elektrického zariadenia (výkon, maximálny počet obrátok a označenie triedy elektrickej bezpečnosti).
 2. Prečítajte návod na prevádzku rotačnej rašple. Nevyhadzujte ho. Ak rotačnú rašpľu niekomu zapožičiate, určite mu okrem náradia, odovzdajte aj tieto návody, aby sa pred použitím zoznámil s podmienkami pre ovládanie bezpečným spôsobom. 
 3. Rotačná rašpľa  je určená na spracovanie mäkkých materiálov (drevo, plast, guma, styropor, syntetická živica). Nehodí sa na spracovanie kovov.
 4. Poškozená ROTAČNÍ RAŠPLE se nesmí používat a to kvůli nebezpečí úlomků, které v blízkosti činnosti mohou zranit lidi, zvířata nebo způsobit škodu na majetku.
 5. Pro rovnoměrné opotřebení řezných výrůstků používejte celou pracovní plochu.
 6. ROTAČNÍ RAŠPLE není určena pro řezání.
 7. Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu.
 8. Lehčí obrábění a menší opotřebení rotační rašple se dosáhne snížením počtu otáček podle ukázky v tabulce 1.
 9. Při obrábění se ROTAČNÍ RAŠPLÍ nesmí tlačit na obráběcí výrobek, protože se tímto zvětšuje opotřebení a teplota na pracovní ploše, nářadí je vystaveno nepotřebně intenzivnímu tlaku a účinek broušení se nemění. Je dostačující jen naklánět řeznou plochu (čelní plochu s práty) bez dalšího tlaku.

 

Odporúčané rýchlosti pre rotačnú rašpľu

Materiál

Rýchlosť rezania

Obvodová rýchlosť

Počet otáčok

Max povolené

 
m/min
m/sek
o/min
m/sek
o/min
Mäkké drevo27004575007011000
30005085007011000
 24004065007011000
27004575007011000
Umelé živice18003050007011000
21003560007011000
Plast / Guma21003560007011000
24004065007011000


Pozor: Používať celú pracovnú plochu. Z dôvodu bezpečnosti a dlhšej trvanlivosti poškodené nepoužívať!

 

Montáž rotačnej rašple na vreteno:

 • Pred montážou si overte správnosť rotačnej rašple. Použitie poškodenej alebo iným spôsobom deformovanej rotačnej rašple nie je povolené. 
 • Preverte si,  že elektrický prístroj nie je napojený do elektrickej siete.
 • Dajte zodpovedajúcu upínaciu prírubu na vreteno elektrickej uhlovej brúsky. Položte rotačnú rašpľu na upínaciu prírubu a vycentrujte ju. Dbajte na správnosť pozície s ohľadom na zakrivenú plochu rotačnej rašple. S odpovedajúcou  montážnou prírubou a s zodpovedajúcim kľúčom stiahnite rotačnú rašpľu do pozície na prevádzku.
 • Používajte výhradne originálne príruby a nástroje na sťahovania.
 • Preverte upevnenie bezpečnostného krytu a podľa potreby ho dodatočne utiahnite.
 • Nezapínajte elektrické náradie bez ochranných častí.
 • Rukou preverte voľnosť rotácie rotačnej rašple.
 • Pripojte elektrické náradie a vykonajte skúšobný chod v trvaní 30 sekúnd s maximálne povoleným počtom otáčok. V prípade výskytu väčších vibrácií alebo iných nesprávností, elektrický nástroj ihneď vypnite a nájdite možné príčiny vibrácií.

 

Primjer montaze

Montáž rotačnej rašple na vreteno:

 • Pred montážou si overte správnosť rotačnej rašple. Použitie poškodenej alebo iným spôsobom deformovanej rotačnej rašple nie je povolené. 
 • Preverte si,  že elektrický prístroj nie je napojený do elektrickej siete.
 • Dajte zodpovedajúcu upínaciu prírubu na vreteno elektrickej uhlovej brúsky. Položte rotačnú rašpľu na upínaciu prírubu a vycentrujte ju. Dbajte na správnosť pozície s ohľadom na zakrivenú plochu rotačnej rašple. S odpovedajúcou  montážnou prírubou a s zodpovedajúcim kľúčom stiahnite rotačnú rašpľu do pozície na prevádzku.
 • Používajte výhradne originálne príruby a nástroje na sťahovania.
 • Preverte upevnenie bezpečnostného krytu a podľa potreby ho dodatočne utiahnite.
 • Nezapínajte elektrické náradie bez ochranných častí.
 • Rukou preverte voľnosť rotácie rotačnej rašple.
 • Pripojte elektrické náradie a vykonajte skúšobný chod v trvaní 30 sekúnd s maximálne povoleným počtom otáčok. V prípade výskytu väčších vibrácií alebo iných nesprávností, elektrický nástroj ihneď vypnite a nájdite možné príčiny vibrácií.

 

Primjer montaze

Montáž rotačnej rašple na vreteno:

 • Pred montážou si overte správnosť rotačnej rašple. Použitie poškodenej alebo iným spôsobom deformovanej rotačnej rašple nie je povolené. 
 • Preverte si,  že elektrický prístroj nie je napojený do elektrickej siete.
 • Dajte zodpovedajúcu upínaciu prírubu na vreteno elektrickej uhlovej brúsky. Položte rotačnú rašpľu na upínaciu prírubu a vycentrujte ju. Dbajte na správnosť pozície s ohľadom na zakrivenú plochu rotačnej rašple. S odpovedajúcou  montážnou prírubou a s zodpovedajúcim kľúčom stiahnite rotačnú rašpľu do pozície na prevádzku.
 • Používajte výhradne originálne príruby a nástroje na sťahovania.
 • Preverte upevnenie bezpečnostného krytu a podľa potreby ho dodatočne utiahnite.
 • Nezapínajte elektrické náradie bez ochranných častí.
 • Rukou preverte voľnosť rotácie rotačnej rašple.
 • Pripojte elektrické náradie a vykonajte skúšobný chod v trvaní 30 sekúnd s maximálne povoleným počtom otáčok. V prípade výskytu väčších vibrácií alebo iných nesprávností, elektrický nástroj ihneď vypnite a nájdite možné príčiny vibrácií.

 

Primjer montaze

Bezpečnosť na pracovnom mieste

 • Obrábanie materiálu rotačnou rašpľou robte na otvorenom mieste. Povrch by mal byť na rovnej ploche bez prekážok, ktoré by znemožnili voľné otáčanie okolo pracovného miesta. Pracovné miesto musí byť riadne osvetlené.
 • Vyhýbajte sa práci v blízkosti horľavých tekutín, plynov alebo práškových materiálov.
 • Predmet, ktorý obrábate, upevnite do pozície na obrábanie.
 • Odstráňte kovové predmety z predmetu, ktorý obrábate (klince, skrutky, kliny a pod.) pred začiatkom obrábanie.
 • Nedostatočná pozornosť pri práci môže mať za výsledok stratu kontroly nad zariadením. Zabráňte prístupu detí, ostatných osôb a zvierat do blízkosti pracovného miesta počas obrábanie materiálu rotačnou rašpľou. Oddelené čiastočky môžu odlietavať a spôsobiť zranenie aj mimo pracovnú oblasť.
 • Povinne užívajte ochranné okuliare. Používajte aj ostatné bezpečnostné prostriedky, ktoré súvisia s druhom materiálu, ktorý obrábate, druhom elektrického náradia, ktoré používate, umiestnenie pracovného miesta a doby trvania obrábanie. Ďalšie prostriedky osobnej ochrany sú: ochranné rukavice, ochranné masky, slúchadlá a bezpečnostné protišmykové topánky.
 • Vhodne sa na prácu oblečte. Široké oblečenie, dlhé vlasy alebo šperky, môžu byť uchytené rotačnými časťami stroja a spôsobiť ťažké poranenia.
 • Ak sa môžu namontovať súpravy na vysávanie a chytanie oddelených častíc, preverte, či sú správne namontované na elektrické náradie.
 • Nepreceňujte svoje schopnosti. Zaujmite bezpečnú a stabilnú polohu tela a držte v každom okamihu rovnováhu.
 • El. náradie držte len za izolované úchytky. Kvôli nepredvídateľným situáciám môže dôjsť k poškodeniu alebo preseknutiu napájacieho kábla.
 • Nepreťažujte poháňací el. prístroj ani rotačnú rašpľu,. Tlakom na materiál, ktorý obrábate, nemeníte účinok, len sa zbytočne zvyšuje teplota rotačnej rašple a preťažuje sa uhlová brúska. Chladenie akýmikoľvek tekutinami alebo olejmi je zakázané.
 • Nepoužívajte rotačnú rašpľu, ak ste unavení, ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
 • Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu. Oprava či dodatočné ostrenie je zakázané.
 • Neodkladajte elektrický nástroj predtým, než sa rotačná rašpľa zastaví. Rotovanie časti nástroja nikdy nezastavujte použitím bočnej sily.
 • Po použití môže byť rotačná rašpľa horúca. Nedotýkajte sa jej, kým sa neochladí.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená osobám,  ktoré sú oprávnené na prácu s elektrickým náradím a ktoré sú oboznámené so všetkými potenciálnymi nebezpečenstvami v súvislosti s použitím rotačných brúsnych plôch a ich ochranných opatrení.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená aj osobám, ktoré sú pod dohľadom oprávnených osôb v súlade so spôsobilosťou na prácu, ak sú oboznámené  so všetkými bezpečnostnými opatreniami.
 • Ovládanie rotačnej rašple zo strany zdravotne postihnutých osôb (v akomkoľvek zmysle telesnej alebo psychickej chyby), nie je dovolené bez dohľadu zodpovednej osoby.

Bezpečnosť na pracovnom mieste

 • Obrábanie materiálu rotačnou rašpľou robte na otvorenom mieste. Povrch by mal byť na rovnej ploche bez prekážok, ktoré by znemožnili voľné otáčanie okolo pracovného miesta. Pracovné miesto musí byť riadne osvetlené.
 • Vyhýbajte sa práci v blízkosti horľavých tekutín, plynov alebo práškových materiálov.
 • Predmet, ktorý obrábate, upevnite do pozície na obrábanie.
 • Odstráňte kovové predmety z predmetu, ktorý obrábate (klince, skrutky, kliny a pod.) pred začiatkom obrábanie.
 • Nedostatočná pozornosť pri práci môže mať za výsledok stratu kontroly nad zariadením. Zabráňte prístupu detí, ostatných osôb a zvierat do blízkosti pracovného miesta počas obrábanie materiálu rotačnou rašpľou. Oddelené čiastočky môžu odlietavať a spôsobiť zranenie aj mimo pracovnú oblasť.
 • Povinne užívajte ochranné okuliare. Používajte aj ostatné bezpečnostné prostriedky, ktoré súvisia s druhom materiálu, ktorý obrábate, druhom elektrického náradia, ktoré používate, umiestnenie pracovného miesta a doby trvania obrábanie. Ďalšie prostriedky osobnej ochrany sú: ochranné rukavice, ochranné masky, slúchadlá a bezpečnostné protišmykové topánky.
 • Vhodne sa na prácu oblečte. Široké oblečenie, dlhé vlasy alebo šperky, môžu byť uchytené rotačnými časťami stroja a spôsobiť ťažké poranenia.
 • Ak sa môžu namontovať súpravy na vysávanie a chytanie oddelených častíc, preverte, či sú správne namontované na elektrické náradie.
 • Nepreceňujte svoje schopnosti. Zaujmite bezpečnú a stabilnú polohu tela a držte v každom okamihu rovnováhu.
 • El. náradie držte len za izolované úchytky. Kvôli nepredvídateľným situáciám môže dôjsť k poškodeniu alebo preseknutiu napájacieho kábla.
 • Nepreťažujte poháňací el. prístroj ani rotačnú rašpľu,. Tlakom na materiál, ktorý obrábate, nemeníte účinok, len sa zbytočne zvyšuje teplota rotačnej rašple a preťažuje sa uhlová brúska. Chladenie akýmikoľvek tekutinami alebo olejmi je zakázané.
 • Nepoužívajte rotačnú rašpľu, ak ste unavení, ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
 • Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu. Oprava či dodatočné ostrenie je zakázané.
 • Neodkladajte elektrický nástroj predtým, než sa rotačná rašpľa zastaví. Rotovanie časti nástroja nikdy nezastavujte použitím bočnej sily.
 • Po použití môže byť rotačná rašpľa horúca. Nedotýkajte sa jej, kým sa neochladí.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená osobám,  ktoré sú oprávnené na prácu s elektrickým náradím a ktoré sú oboznámené so všetkými potenciálnymi nebezpečenstvami v súvislosti s použitím rotačných brúsnych plôch a ich ochranných opatrení.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená aj osobám, ktoré sú pod dohľadom oprávnených osôb v súlade so spôsobilosťou na prácu, ak sú oboznámené  so všetkými bezpečnostnými opatreniami.
 • Ovládanie rotačnej rašple zo strany zdravotne postihnutých osôb (v akomkoľvek zmysle telesnej alebo psychickej chyby), nie je dovolené bez dohľadu zodpovednej osoby.

Bezpečnosť na pracovnom mieste

 • Obrábanie materiálu rotačnou rašpľou robte na otvorenom mieste. Povrch by mal byť na rovnej ploche bez prekážok, ktoré by znemožnili voľné otáčanie okolo pracovného miesta. Pracovné miesto musí byť riadne osvetlené.
 • Vyhýbajte sa práci v blízkosti horľavých tekutín, plynov alebo práškových materiálov.
 • Predmet, ktorý obrábate, upevnite do pozície na obrábanie.
 • Odstráňte kovové predmety z predmetu, ktorý obrábate (klince, skrutky, kliny a pod.) pred začiatkom obrábanie.
 • Nedostatočná pozornosť pri práci môže mať za výsledok stratu kontroly nad zariadením. Zabráňte prístupu detí, ostatných osôb a zvierat do blízkosti pracovného miesta počas obrábanie materiálu rotačnou rašpľou. Oddelené čiastočky môžu odlietavať a spôsobiť zranenie aj mimo pracovnú oblasť.
 • Povinne užívajte ochranné okuliare. Používajte aj ostatné bezpečnostné prostriedky, ktoré súvisia s druhom materiálu, ktorý obrábate, druhom elektrického náradia, ktoré používate, umiestnenie pracovného miesta a doby trvania obrábanie. Ďalšie prostriedky osobnej ochrany sú: ochranné rukavice, ochranné masky, slúchadlá a bezpečnostné protišmykové topánky.
 • Vhodne sa na prácu oblečte. Široké oblečenie, dlhé vlasy alebo šperky, môžu byť uchytené rotačnými časťami stroja a spôsobiť ťažké poranenia.
 • Ak sa môžu namontovať súpravy na vysávanie a chytanie oddelených častíc, preverte, či sú správne namontované na elektrické náradie.
 • Nepreceňujte svoje schopnosti. Zaujmite bezpečnú a stabilnú polohu tela a držte v každom okamihu rovnováhu.
 • El. náradie držte len za izolované úchytky. Kvôli nepredvídateľným situáciám môže dôjsť k poškodeniu alebo preseknutiu napájacieho kábla.
 • Nepreťažujte poháňací el. prístroj ani rotačnú rašpľu,. Tlakom na materiál, ktorý obrábate, nemeníte účinok, len sa zbytočne zvyšuje teplota rotačnej rašple a preťažuje sa uhlová brúska. Chladenie akýmikoľvek tekutinami alebo olejmi je zakázané.
 • Nepoužívajte rotačnú rašpľu, ak ste unavení, ak ste pod vplyvom omamných látok, alkoholu alebo liekov.
 • Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu. Oprava či dodatočné ostrenie je zakázané.
 • Neodkladajte elektrický nástroj predtým, než sa rotačná rašpľa zastaví. Rotovanie časti nástroja nikdy nezastavujte použitím bočnej sily.
 • Po použití môže byť rotačná rašpľa horúca. Nedotýkajte sa jej, kým sa neochladí.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená osobám,  ktoré sú oprávnené na prácu s elektrickým náradím a ktoré sú oboznámené so všetkými potenciálnymi nebezpečenstvami v súvislosti s použitím rotačných brúsnych plôch a ich ochranných opatrení.
 • Práca s rotačnou rašpľou je dovolená aj osobám, ktoré sú pod dohľadom oprávnených osôb v súlade so spôsobilosťou na prácu, ak sú oboznámené  so všetkými bezpečnostnými opatreniami.
 • Ovládanie rotačnej rašple zo strany zdravotne postihnutých osôb (v akomkoľvek zmysle telesnej alebo psychickej chyby), nie je dovolené bez dohľadu zodpovednej osoby.

Likvidácia rotačnej rašple:

 • Rotačná rašpľa  je zostavená z oceľového plechu a z umelej hmoty, ktorá sa dá po oddelení celkom recyklovať.
 • Nie je dovolené odkladanie spolu s domovým odpadom, ale v súlade s miestnymi predpismi o odkladaní do zberných dvorov alebo zvlášť určených kontajnerov na odkladanie kovu.

 

Likvidácia rotačnej rašple:

 • Rotačná rašpľa  je zostavená z oceľového plechu a z umelej hmoty, ktorá sa dá po oddelení celkom recyklovať.
 • Nie je dovolené odkladanie spolu s domovým odpadom, ale v súlade s miestnymi predpismi o odkladaní do zberných dvorov alebo zvlášť určených kontajnerov na odkladanie kovu.

 

Likvidácia rotačnej rašple:

 • Rotačná rašpľa  je zostavená z oceľového plechu a z umelej hmoty, ktorá sa dá po oddelení celkom recyklovať.
 • Nie je dovolené odkladanie spolu s domovým odpadom, ale v súlade s miestnymi predpismi o odkladaní do zberných dvorov alebo zvlášť určených kontajnerov na odkladanie kovu.

 

Údržba rotačnej rašple:

 • Rotačnú  rašpľu uchovávajte na suchom mieste.
 • Dajte pozor na to, aby ostrie nebolo v kontakte s kovovým povrchom.
 • Neodkladajte žiadne predmety na rotačnú  rašpľu. Poškodenú rotačnú  rašpľu nie je dovolené používať.

Pages