Pred použitím rotačnej rašple je nutné prečítať dole uvedený návod na použitie!

Taktiež prečítajte návody pre bezpečnú prácu elektrické uhlové brúsky. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov pre ovládanie elektrického náradia a návodov na použitie rotačnej rašple, môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie!

Klikněte zde pro stažení návodu v pdf formátu.

 1. Dbajte na technické špecifikácie prevádzkového elektrického zariadenia (výkon, maximálny počet obrátok a označenie triedy elektrickej bezpečnosti).
 2. Prečítajte návod na prevádzku rotačnej rašple. Nevyhadzujte ho. Ak rotačnú rašpľu niekomu zapožičiate, určite mu okrem náradia, odovzdajte aj tieto návody, aby sa pred použitím zoznámil s podmienkami pre ovládanie bezpečným spôsobom. 
 3. Rotačná rašpľa  je určená na spracovanie mäkkých materiálov (drevo, plast, guma, styropor, syntetická živica). Nehodí sa na spracovanie kovov.
 4. Poškozená ROTAČNÍ RAŠPLE se nesmí používat a to kvůli nebezpečí úlomků, které v blízkosti činnosti mohou zranit lidi, zvířata nebo způsobit škodu na majetku.
 5. Pro rovnoměrné opotřebení řezných výrůstků používejte celou pracovní plochu.
 6. ROTAČNÍ RAŠPLE není určena pro řezání.
 7. Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu.
 8. Lehčí obrábění a menší opotřebení rotační rašple se dosáhne snížením počtu otáček podle ukázky v tabulce 1.
 9. Při obrábění se ROTAČNÍ RAŠPLÍ nesmí tlačit na obráběcí výrobek, protože se tímto zvětšuje opotřebení a teplota na pracovní ploše, nářadí je vystaveno nepotřebně intenzivnímu tlaku a účinek broušení se nemění. Je dostačující jen naklánět řeznou plochu (čelní plochu s práty) bez dalšího tlaku.

 

Odporúčané rýchlosti pre rotačnú rašpľu

Materiál

Rýchlosť rezania

Obvodová rýchlosť

Počet otáčok

Max povolené

 
m/min
m/sek
o/min
m/sek
o/min
Mäkké drevo27004575007011000
30005085007011000
 24004065007011000
27004575007011000
Umelé živice18003050007011000
21003560007011000
Plast / Guma21003560007011000
24004065007011000


Pozor: Používať celú pracovnú plochu. Z dôvodu bezpečnosti a dlhšej trvanlivosti poškodené nepoužívať!

Údržba rotačnej rašple:

 • Rotačnú  rašpľu uchovávajte na suchom mieste.
 • Dajte pozor na to, aby ostrie nebolo v kontakte s kovovým povrchom.
 • Neodkladajte žiadne predmety na rotačnú  rašpľu. Poškodenú rotačnú  rašpľu nie je dovolené používať.

Údržba rotačnej rašple:

 • Rotačnú  rašpľu uchovávajte na suchom mieste.
 • Dajte pozor na to, aby ostrie nebolo v kontakte s kovovým povrchom.
 • Neodkladajte žiadne predmety na rotačnú  rašpľu. Poškodenú rotačnú  rašpľu nie je dovolené používať.

Upozornenie

Správne upevnenie rotačnej rašple k vášmu elektrickému náradiu nezaručuje jej bezpečnú aplikáciu.

Upozornenie

Správne upevnenie rotačnej rašple k vášmu elektrickému náradiu nezaručuje jej bezpečnú aplikáciu.

Upozornenie

Správne upevnenie rotačnej rašple k vášmu elektrickému náradiu nezaručuje jej bezpečnú aplikáciu.

Pages