Návod na použitie

Návod na použitie

Pred použitím rotačnej rašple je nutné prečítať dole uvedený návod na použitie!

Taktiež prečítajte návody pre bezpečnú prácu elektrické uhlové brúsky. Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov pre ovládanie elektrického náradia a návodov na použitie rotačnej rašple, môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar alebo zranenie!

Klikněte zde pro stažení návodu v pdf formátu.

 1. Dbajte na technické špecifikácie prevádzkového elektrického zariadenia (výkon, maximálny počet obrátok a označenie triedy elektrickej bezpečnosti).
 2. Prečítajte návod na prevádzku rotačnej rašple. Nevyhadzujte ho. Ak rotačnú rašpľu niekomu zapožičiate, určite mu okrem náradia, odovzdajte aj tieto návody, aby sa pred použitím zoznámil s podmienkami pre ovládanie bezpečným spôsobom. 
 3. Rotačná rašpľa  je určená na spracovanie mäkkých materiálov (drevo, plast, guma, styropor, syntetická živica). Nehodí sa na spracovanie kovov.
 4. Poškozená ROTAČNÍ RAŠPLE se nesmí používat a to kvůli nebezpečí úlomků, které v blízkosti činnosti mohou zranit lidi, zvířata nebo způsobit škodu na majetku.
 5. Pro rovnoměrné opotřebení řezných výrůstků používejte celou pracovní plochu.
 6. ROTAČNÍ RAŠPLE není určena pro řezání.
 7. Nepoužívajte opotrebovanú alebo poškodenú rotačnú rašpľu.
 8. Lehčí obrábění a menší opotřebení rotační rašple se dosáhne snížením počtu otáček podle ukázky v tabulce 1.
 9. Při obrábění se ROTAČNÍ RAŠPLÍ nesmí tlačit na obráběcí výrobek, protože se tímto zvětšuje opotřebení a teplota na pracovní ploše, nářadí je vystaveno nepotřebně intenzivnímu tlaku a účinek broušení se nemění. Je dostačující jen naklánět řeznou plochu (čelní plochu s práty) bez dalšího tlaku.

 

Odporúčané rýchlosti pre rotačnú rašpľu

Materiál

Rýchlosť rezania

Obvodová rýchlosť

Počet otáčok

Max povolené

 
m/min
m/sek
o/min
m/sek
o/min
Mäkké drevo27004575007011000
30005085007011000
 24004065007011000
27004575007011000
Umelé živice18003050007011000
21003560007011000
Plast / Guma21003560007011000
24004065007011000


Pozor: Používať celú pracovnú plochu. Z dôvodu bezpečnosti a dlhšej trvanlivosti poškodené nepoužívať!

 

Montáž Rotační rašple na vřeteno

 • Prověřte ROTAČNÍ RAŠPLI před montáží. Prasklou nebo jiným způsobem poškozenou, deformovanou ROTAČNÍ RAŠPLI není dovoleno používat. 
 • Prověřte že elektrický přístroj není napojen do elektrické sítě. 
 • Dejte odpovídající upínací přírubu na vřeteno elektrické úhlové brusky. Položte ROTAČNÍ RAŠPLI na upínací přírubu a vycentrujte ji. Dbejte na správnost pozice s ohledem na zakřivenou plochu ROTAČNÍ RAŠPLE. S odpovídající montážní přírubou a s odpovídajícím klíčem stáhněte ROTAČNÍ RAŠPLI do pozice pro provoz (obrázek 1).
 • Používejte výhradně originální příruby a nástroje pro stahování.
 • Prověřte upevnění bezpečnostního krytu a dle potřeby jej dodatečně zatáhněte.
 • Nezapínejte elektrické nářadí bez ochranných částí. 
 • Rukou prověřte volnost rotace ROTAČNÍ RAŠPLE.
 • Připojte elektrické nářadí a proveďte zkušěbní provoz v trvání 30 sekund s maximálně dovoleným počtem otáček. V případě výskytu vetších vibrací nebo jiných nesprávností, elektrický nástroj ihned vypněte a najděte možné příčiny vibrací. 


Primjer montaze

Montáž Rotační rašple na vřeteno

 • Prověřte ROTAČNÍ RAŠPLI před montáží. Prasklou nebo jiným způsobem poškozenou, deformovanou ROTAČNÍ RAŠPLI není dovoleno používat. 
 • Prověřte že elektrický přístroj není napojen do elektrické sítě. 
 • Dejte odpovídající upínací přírubu na vřeteno elektrické úhlové brusky. Položte ROTAČNÍ RAŠPLI na upínací přírubu a vycentrujte ji. Dbejte na správnost pozice s ohledem na zakřivenou plochu ROTAČNÍ RAŠPLE. S odpovídající montážní přírubou a s odpovídajícím klíčem stáhněte ROTAČNÍ RAŠPLI do pozice pro provoz (obrázek 1).
 • Používejte výhradně originální příruby a nástroje pro stahování.
 • Prověřte upevnění bezpečnostního krytu a dle potřeby jej dodatečně zatáhněte.
 • Nezapínejte elektrické nářadí bez ochranných částí. 
 • Rukou prověřte volnost rotace ROTAČNÍ RAŠPLE.
 • Připojte elektrické nářadí a proveďte zkušěbní provoz v trvání 30 sekund s maximálně dovoleným počtem otáček. V případě výskytu vetších vibrací nebo jiných nesprávností, elektrický nástroj ihned vypněte a najděte možné příčiny vibrací. 


Primjer montaze

Montáž Rotační rašple na vřeteno

 • Prověřte ROTAČNÍ RAŠPLI před montáží. Prasklou nebo jiným způsobem poškozenou, deformovanou ROTAČNÍ RAŠPLI není dovoleno používat. 
 • Prověřte že elektrický přístroj není napojen do elektrické sítě. 
 • Dejte odpovídající upínací přírubu na vřeteno elektrické úhlové brusky. Položte ROTAČNÍ RAŠPLI na upínací přírubu a vycentrujte ji. Dbejte na správnost pozice s ohledem na zakřivenou plochu ROTAČNÍ RAŠPLE. S odpovídající montážní přírubou a s odpovídajícím klíčem stáhněte ROTAČNÍ RAŠPLI do pozice pro provoz (obrázek 1).
 • Používejte výhradně originální příruby a nástroje pro stahování.
 • Prověřte upevnění bezpečnostního krytu a dle potřeby jej dodatečně zatáhněte.
 • Nezapínejte elektrické nářadí bez ochranných částí. 
 • Rukou prověřte volnost rotace ROTAČNÍ RAŠPLE.
 • Připojte elektrické nářadí a proveďte zkušěbní provoz v trvání 30 sekund s maximálně dovoleným počtem otáček. V případě výskytu vetších vibrací nebo jiných nesprávností, elektrický nástroj ihned vypněte a najděte možné příčiny vibrací. 


Primjer montaze

Bezpečnost na pracovním místě

 • Obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ provádějte na otevřeném místě. Povrch by měl být na rovné ploše s žádnými překážkami, které by znemožnili volné otáčení kolem pracovního místa. Pracovní místo musí být řádně osvětleno.
 • Vyhýbejte se práci v blízkosti hořlavých tekutin, plynů nebo práškových materiálů.
 • Předmět, který obrábíte upevníte do pozice pro obrábění. 
 • Odstraňte kovové předměty z předmětu, který obrábíte  (hřebíky, šrouby, klíny apod.) před začátkem obrábění. Také z předmětů očistěte beton, kámen nebo jakékoliv cizí těleso. 
 • Nedostatečná pozornost při práci může mít za výsledek ztrátu kontroly nad zařízením. Zabraňte přístup dětí, ostatních osob a  zvířat v blízkosti pracovního místa během obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ. Oddělené částečky mohou odlétávat a způsobit zranění i mimo pracovní oblast. 
 • Povinně užívejte ochranné brýle. Používejte  i ostatní bezpečnostní prostředky, které  souvisí s druhem materiálu, jenž obrábíte, druhu elektrického nářadí, které používáte, umístění pracovního místa a  doby trvání obrábění.  Ostatní prostředky osobní ochrany jsou: ochranné rukavice, ochranné masky, sluchátka a bezpečnostní protiskluzové boty.
 • Vhodně se oblečte pro práci. Široké oblečení, dlouhé vlasy nebo šperky, mohou být uchyceny rotačními částmi stroje a způsobit těžká poranění. Doporučuje se nosit ochranný oděv nebo pracovní oděv, který musí být zapnutý.
 • Pokud se mohou namontovat nápravy pro vysávání a  chytání oddělených částic, prověřte zdali jsou správně namontována na elektrické  nářadí.
 • Nepřeceňujte své schopnosti. Zaujměte bezpečnou a stabilní polohu těla a držte v každém okamžiku rovnováhu. 
 • El. nářadí držte jen za izolované úchytky. Kvůli nepředvídatelným situacím může dojít k poškození nebo přeseknutí napájecího kabelu.
 • Nepřetěžujte provozně elektrický přístroj ani ROTAČNÍ RAŠPLI. Tlakem na materiál, který obrábíte neměníte účinek, ale nesmyslně se zvětšuje zatížení provozního elektrického nářadí a zrychluje  opotřebení ROTAČNÍ RAŠPLE  .
 • Ne používejte ROTAČNÍ RAŠPLI, pokud jste unaveni, pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. 
 • Nepoužívejte opotřebenou nebo poškozenou ROTAČNÍ RAŠPLI.
 • Neodkládejte elektrický nástroj předtím než se ROTAČNÍ RAŠPLE zastaví. Rotování části nástroje nikdy nezastavujete použitím boční síly.
 • Po použití může být ROTAČNÍ RAŠPLE horká.  Nedotýkejte se jí dokud se neochladí.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena osobám které jsou způsobilé pro práci s elektrickým nářadím a které jsou seznámeny se všemi potenciálními nebezpečími v souvislosti s použitím rotačních brusných ploch a jejich ochranných opatření.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena i osobám, které jsou pod dohledem způsobilých osob v souladu se způsobilosti k práci, za podmínky seznámení se ze všemi bezpečnostními opatřeními.
 • Ovládání ROTAČNÍ RAŠPLE ze strany handicapovaných osob (v jakémkoliv smyslu tělesné vady nebo psychické vady), není dovoleno bez dohledu odpovědné osoby.

Bezpečnost na pracovním místě

 • Obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ provádějte na otevřeném místě. Povrch by měl být na rovné ploše s žádnými překážkami, které by znemožnili volné otáčení kolem pracovního místa. Pracovní místo musí být řádně osvětleno.
 • Vyhýbejte se práci v blízkosti hořlavých tekutin, plynů nebo práškových materiálů.
 • Předmět, který obrábíte upevníte do pozice pro obrábění. 
 • Odstraňte kovové předměty z předmětu, který obrábíte  (hřebíky, šrouby, klíny apod.) před začátkem obrábění. Také z předmětů očistěte beton, kámen nebo jakékoliv cizí těleso. 
 • Nedostatečná pozornost při práci může mít za výsledek ztrátu kontroly nad zařízením. Zabraňte přístup dětí, ostatních osob a  zvířat v blízkosti pracovního místa během obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ. Oddělené částečky mohou odlétávat a způsobit zranění i mimo pracovní oblast. 
 • Povinně užívejte ochranné brýle. Používejte  i ostatní bezpečnostní prostředky, které  souvisí s druhem materiálu, jenž obrábíte, druhu elektrického nářadí, které používáte, umístění pracovního místa a  doby trvání obrábění.  Ostatní prostředky osobní ochrany jsou: ochranné rukavice, ochranné masky, sluchátka a bezpečnostní protiskluzové boty.
 • Vhodně se oblečte pro práci. Široké oblečení, dlouhé vlasy nebo šperky, mohou být uchyceny rotačními částmi stroje a způsobit těžká poranění. Doporučuje se nosit ochranný oděv nebo pracovní oděv, který musí být zapnutý.
 • Pokud se mohou namontovat nápravy pro vysávání a  chytání oddělených částic, prověřte zdali jsou správně namontována na elektrické  nářadí.
 • Nepřeceňujte své schopnosti. Zaujměte bezpečnou a stabilní polohu těla a držte v každém okamžiku rovnováhu. 
 • El. nářadí držte jen za izolované úchytky. Kvůli nepředvídatelným situacím může dojít k poškození nebo přeseknutí napájecího kabelu.
 • Nepřetěžujte provozně elektrický přístroj ani ROTAČNÍ RAŠPLI. Tlakem na materiál, který obrábíte neměníte účinek, ale nesmyslně se zvětšuje zatížení provozního elektrického nářadí a zrychluje  opotřebení ROTAČNÍ RAŠPLE  .
 • Ne používejte ROTAČNÍ RAŠPLI, pokud jste unaveni, pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. 
 • Nepoužívejte opotřebenou nebo poškozenou ROTAČNÍ RAŠPLI.
 • Neodkládejte elektrický nástroj předtím než se ROTAČNÍ RAŠPLE zastaví. Rotování části nástroje nikdy nezastavujete použitím boční síly.
 • Po použití může být ROTAČNÍ RAŠPLE horká.  Nedotýkejte se jí dokud se neochladí.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena osobám které jsou způsobilé pro práci s elektrickým nářadím a které jsou seznámeny se všemi potenciálními nebezpečími v souvislosti s použitím rotačních brusných ploch a jejich ochranných opatření.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena i osobám, které jsou pod dohledem způsobilých osob v souladu se způsobilosti k práci, za podmínky seznámení se ze všemi bezpečnostními opatřeními.
 • Ovládání ROTAČNÍ RAŠPLE ze strany handicapovaných osob (v jakémkoliv smyslu tělesné vady nebo psychické vady), není dovoleno bez dohledu odpovědné osoby.

Bezpečnost na pracovním místě

 • Obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ provádějte na otevřeném místě. Povrch by měl být na rovné ploše s žádnými překážkami, které by znemožnili volné otáčení kolem pracovního místa. Pracovní místo musí být řádně osvětleno.
 • Vyhýbejte se práci v blízkosti hořlavých tekutin, plynů nebo práškových materiálů.
 • Předmět, který obrábíte upevníte do pozice pro obrábění. 
 • Odstraňte kovové předměty z předmětu, který obrábíte  (hřebíky, šrouby, klíny apod.) před začátkem obrábění. Také z předmětů očistěte beton, kámen nebo jakékoliv cizí těleso. 
 • Nedostatečná pozornost při práci může mít za výsledek ztrátu kontroly nad zařízením. Zabraňte přístup dětí, ostatních osob a  zvířat v blízkosti pracovního místa během obrábění materiálu ROTAČNÍ RAŠPLÍ. Oddělené částečky mohou odlétávat a způsobit zranění i mimo pracovní oblast. 
 • Povinně užívejte ochranné brýle. Používejte  i ostatní bezpečnostní prostředky, které  souvisí s druhem materiálu, jenž obrábíte, druhu elektrického nářadí, které používáte, umístění pracovního místa a  doby trvání obrábění.  Ostatní prostředky osobní ochrany jsou: ochranné rukavice, ochranné masky, sluchátka a bezpečnostní protiskluzové boty.
 • Vhodně se oblečte pro práci. Široké oblečení, dlouhé vlasy nebo šperky, mohou být uchyceny rotačními částmi stroje a způsobit těžká poranění. Doporučuje se nosit ochranný oděv nebo pracovní oděv, který musí být zapnutý.
 • Pokud se mohou namontovat nápravy pro vysávání a  chytání oddělených částic, prověřte zdali jsou správně namontována na elektrické  nářadí.
 • Nepřeceňujte své schopnosti. Zaujměte bezpečnou a stabilní polohu těla a držte v každém okamžiku rovnováhu. 
 • El. nářadí držte jen za izolované úchytky. Kvůli nepředvídatelným situacím může dojít k poškození nebo přeseknutí napájecího kabelu.
 • Nepřetěžujte provozně elektrický přístroj ani ROTAČNÍ RAŠPLI. Tlakem na materiál, který obrábíte neměníte účinek, ale nesmyslně se zvětšuje zatížení provozního elektrického nářadí a zrychluje  opotřebení ROTAČNÍ RAŠPLE  .
 • Ne používejte ROTAČNÍ RAŠPLI, pokud jste unaveni, pokud jste pod vlivem omamných látek, alkoholu nebo léků. 
 • Nepoužívejte opotřebenou nebo poškozenou ROTAČNÍ RAŠPLI.
 • Neodkládejte elektrický nástroj předtím než se ROTAČNÍ RAŠPLE zastaví. Rotování části nástroje nikdy nezastavujete použitím boční síly.
 • Po použití může být ROTAČNÍ RAŠPLE horká.  Nedotýkejte se jí dokud se neochladí.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena osobám které jsou způsobilé pro práci s elektrickým nářadím a které jsou seznámeny se všemi potenciálními nebezpečími v souvislosti s použitím rotačních brusných ploch a jejich ochranných opatření.
 • Práce s ROTAČNÍ RAŠPLÍ je dovolena i osobám, které jsou pod dohledem způsobilých osob v souladu se způsobilosti k práci, za podmínky seznámení se ze všemi bezpečnostními opatřeními.
 • Ovládání ROTAČNÍ RAŠPLE ze strany handicapovaných osob (v jakémkoliv smyslu tělesné vady nebo psychické vady), není dovoleno bez dohledu odpovědné osoby.

Péče o Rotační rašpli

 • ROTAČNÍ RAŠPLE je vyrobena z ocelového plechu a z polypropylenové příruby, které se po oddělení mohou recyklovat. 
 • Není dovoleno odkládání spolu s domácím odpadem, ale v souladu s místními předpisy o odkládání do sběrných dvorů nebo zvláště učených kontejnerů pro odkládání kovu

Péče o Rotační rašpli

 • ROTAČNÍ RAŠPLE je vyrobena z ocelového plechu a z polypropylenové příruby, které se po oddělení mohou recyklovat. 
 • Není dovoleno odkládání spolu s domácím odpadem, ale v souladu s místními předpisy o odkládání do sběrných dvorů nebo zvláště učených kontejnerů pro odkládání kovu

Péče o Rotační rašpli

 • ROTAČNÍ RAŠPLE je vyrobena z ocelového plechu a z polypropylenové příruby, které se po oddělení mohou recyklovat. 
 • Není dovoleno odkládání spolu s domácím odpadem, ale v souladu s místními předpisy o odkládání do sběrných dvorů nebo zvláště učených kontejnerů pro odkládání kovu

Údržba Rotační rašple

 • ROTAČNÍ RAŠPLI uchovávejte na suchém místě.
 • Dejte pozor na to, aby ostří nebylo v kontaktu s  kovem nebo povrchem. 
 • Neodkládejte žádné předměty na ROTAČNÍ RAŠPLI. Poškozenou ROTAČNÍ RAŠPLI není dovoleno používat. 
 • Po skončení používání ROTAČNÍ RAŠPLI potřete olejem pro ochranu před korozí, kterou způsobuje vlhkost vzduchu.

Pages